ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Услуги Състояние на услуга
  • Въвеждане на данните
  • Преглед на данните
  • Електронно подписване
  • Потвърждаване на данните
  • Изпратено
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Заявител Български гражданин Чуждестранен гражданин
Място на раждане
Лични Документи
Получател
Регистрирано СПО
Информация за СПО Вид:
Тип:
Адрес: ,
Документи

Вие имате добавени   типа документи

Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване:
Регистрирано СПО:
Документи
Тип документ: Описание: Файл:
Свали ръководството
Свали приложението
Свали сертификата
Ръчно подписване
Сваляне на файла:
Качване на подписния файла:
Данните са подписани успешно
Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване:
Регистрирано СПО:
Документи
Тип документ: Описание: Файл:
Информация за подписалия
Име:
Емайл:
Организация:

Кликнете върху изображението, за да презаредите.
Данните за приетото заявление ще Ви бъдат изпратени на посоченият e-mail адрес: