ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Услуги Състояние на услуга
  • Въвеждане на данните
  • Преглед на данните
  • Електронно подписване
  • Потвърждаване на данните
  • Изпратено
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ МОНТАЖ ИЛИ МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ
Заявител Български гражданин Чуждестранен гражданин
Място на раждане
Лични Документи
Получател
Вид дейност Монтаж Проверка РемонтОсновно оборудване
Служители
Име и фамилия ЕГН Необходими документи

Помещения

Имате въведени   помещения

Документи

Вие имате добавени   типа документи

Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване: Вид на услугата:
Вид дейност
Монтаж
Вид: Производител: Тип/номер на одобрение:
Проверка
Вид: Производител: Тип/номер на одобрение:
Ремонт
Вид: Производител: Тип/номер на одобрение:
Основно оборудване
Основно оборудване: Производител: Тип:
Служители
Име и фамилия:
ЕГН:
Документ: Описание: Номер:
Позиция: Дата от: Дата до:
Файл:

Помещения
Тип: Област: Община:
Населено място: Адрес: Пощенски код:
Документи
Тип документ: Описание: Файл:
Свали ръководството
Свали приложението
Свали сертификата
Ръчно подписване
Сваляне на файла:
Качване на подписния файла:
Данните са подписани успешно
Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване: Вид на услугата:
Вид дейност
Монтаж
Вид: Производител: Тип/номер на одобрение:
Проверка
Вид: Производител: Тип/номер на одобрение:
Ремонт
Вид: Производител: Тип/номер на одобрение:
Основно оборудване
Основно оборудване: Производител: Тип:
Служители
Име и фамилия:
ЕГН:
Документ: Описание: Номер:
Позиция: Дата от: Дата до:
Файл:

Помещения
Тип: Област: Община:
Населено място: Адрес: Пощенски код:
Документи
Тип документ: Описание: Файл:
Информация за подписалия
Име:
Емайл:
Организация:

Кликнете върху изображението, за да презаредите.
Данните за приетото заявление ще Ви бъдат изпратени на посоченият e-mail адрес: