ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Услуги Състояние на услуга
Услуги
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ МОНТАЖ ИЛИ МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА СТРОЕЖИ, В КОИТО ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ, В ЧАСТТА В КОЯТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ