ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Услуги Състояние на услуга
  • Въвеждане на данните
  • Преглед на данните
  • Електронно подписване
  • Потвърждаване на данните
  • Изпратено
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Заявител Български гражданин Чуждестранен гражданин
Място на раждане
Лични Документи
Получател
Заявление за : Регистриране на СПО Първоначален преглед

Регистриране на СПО

СПО
Технически характеристики
Заверен инвестиционен проект
Ползвател Чуждестранно лице/фирма
Монтирал Чуждестранно лице/фирма
Адрес на монтирано СПО
Документи

Вие имате добавени   типа документи
Първоначален преглед

Регистрационен номер на СПО
Aдрес на СПО
Документи

Вие имате добавени   типа документиЗаявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Регионален отдел: Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване: Вид на услугата:
Регистрирани СПО-та:
СПО №:
Вид: Тип: Производител:
Модел: Заводски номер: Година на производство:
Заверен инвестиционен проект:
Регистрационен номер: Дата на заверяване:
Ползвател:
Име: Държава: Адрес:
Име: Законен представител: Лице за контакт:
ЕИК: E-mail: Телефон:
Факс: Пощенски код: Адрес:
Област: Община: Населено място:
Монтирал:
Име: Държава: Адрес:
Име: Законен представител: Лице за контакт:
ЕИК: E-mail: Телефон:
Факс: Пощенски код: Адрес:
Област: Община: Населено място:
Адрес на монтирано СПО:
Тип:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код:
Документи:
Тип документ: Описание: Файл:
СПО-та за първоначален преглед:
СПО №:
Регистрационен номер на СПО:
Адрес на монтирано СПО:
Тип:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код:
Документи:
Тип документ: Описание: Файл:
Свали ръководството
Свали приложението
Свали сертификата
Ръчно подписване
Сваляне на файла:
Качване на подписния файла:
Данните са подписани успешно
Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване: Вид на услугата:
Регистрирани СПО-та:
СПО №:
Вид: Тип: Производител:
Модел: Заводски номер: Година на производство:
Заверен инвестиционен проект:
Регистрационен номер: Дата на заверяване:
Ползвател:
Име: Държава: Адрес:
Име: Законен представител: Лице за контакт:
ЕИК: E-mail: Телефон:
Факс: Пощенски код: Адрес:
Област: Община: Населено място:
Монтирал:
Име: Държава: Адрес:
Име: Законен представител: Лице за контакт:
ЕИК: E-mail: Телефон:
Факс: Пощенски код: Адрес:
Област: Община: Населено място:
Адрес на монтирано СПО:
Тип:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код:
Документи:
Тип документ: Описание: Файл:
СПО-та за първоначален преглед:
СПО №:
Регистрационен номер на СПО:
Адрес на монтирано СПО:
Тип:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код:
Документи:
Тип документ: Описание: Файл:
Информация за подписалия
Име:
Емайл:
Организация:

Кликнете върху изображението, за да презаредите.
Данните за приетото заявление ще Ви бъдат изпратени на посоченият e-mail адрес: